• Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht1
 • Kugekschreiber, Aquarell, 21x26 cm, 2013
 • Detailansicht2
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht3
 • Kugelschreiber, Aquarell, 14x21 cm, 2013
 • Kugelschreiber, Aquarell, 18x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht4
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht5
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5cm, 2013
 • Detailansicht6
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5cm, 2013
 • Detailansicht7
 • 16 Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansich8
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht9
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht10
 • Detailansicht11
 • Kugelschreiber, Aquarell, 7x13,5 cm, 2013
 • Detailansicht12
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x21 cm, 2013
 • Detailansicht13
 • Kugekschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht14
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2013
 • Detailansicht15
 • Detailansicht16
 • Kugelschreiber, Aquarell, 7x21 cm, 2014
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2014
 • Detailansicht17
 • Kugelschreiber, Aquarell, 21x29,5 cm, 2014